Piperehab

PEISMAKERN har mer enn 40 års erfaring med piper. Det være seg enkle elementpiper, ettløps og halvannetløps teglpiper i villaer eller mer komplekse konstuksjoner i større bygg. En forutsetning for å kunne gjøre en god jobb er nettopp at man kjenner konstruksjonene. Vi har spesialisert oss på nedsenking av stive syrefaste stålrør av ypperste tyske kvalitet.

Vi ser stadig oftere at folk synder mot reglene om at pipen ikke skal bygges inn. En teglsteinspipe skal ha alle 4 sider tilgjengelig for inspeksjon, men dette syndes det dessverre ofte imot.

Vanlige feil er at pipen tapetseres, kles med panel, eller man setter skap helt inntil. Dette er ulovlig og løses ikke av glidestøp som tidligere var mer vanlig.

Når vi senker ned stålrør kan man kle 2 av pipens 4 sider og dette løser problemet for langt de fleste.

Gamle piper blir som regel først ødelagte over tak og vi leverer også denne tjenesten, gjerne da i forbindelse med innvendig rehabilitering med stålrør. Vi har også topp moderne utstyr for innvendig videofilming av piper.